Ηλεκτρονικές πηγές

PsycARTICLES (HL)

/ B

Βάση δεδομένων που παρέχει πρόσβαση στο επιστημονικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται από την American Psychological Association (APA). Η ΕΒΕ προσφέρει περισσότερους από 120 τίτλους επιστημονικών περιοδικών μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link).