Ηλεκτρονικές πηγές

Perseus under PhiloLogic

D B

Ψηφιακή συλλογή που περιλαμβάνει το σύνολο των κειμένων της Perseus Digital Library του Πανεπιστημίου Tufts. Επιπλέον, προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία στους ερευνητές για μία πιο ολοκληρωμένη και ευέλικτη αναζήτηση στο corpus της κλασικής γραμματείας.