Ηλεκτρονικές πηγές

Lippincott Williams & Wilkins (HL)

/ B

Συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών επιστημονικού περιεχομένου με αντικείμενο την ιατρική. Η ΕΒΕ προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερους από 390 τίτλους επιστημονικών περιοδικών.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: ★ Ιατρική, Παιδιατρική
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ, Εκτός ΕΒΕ για πιστοποιημένους χρήστες
  • Χρονική Κάλυψη: 19ος αι έως σήμερα
  • Πάροχος: Wolters Kluwer (μέσω HEAL-Link)