Ηλεκτρονικές πηγές

Εθνικό Τυπογραφείο

D B

Υπηρεσία με σκοπό την έκδοση, διαχείριση και κυκλοφορία της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως», καθώς και την κάλυψη αναγκών εκτύπωσης και δημοσίευσης υπηρεσιών του Δημοσίου.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: ★ Δημόσια διοίκηση, ★ Δίκαιο και νομοθεσία
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 19ος αι. έως σήμερα
  • Πάροχος: Εθνικό Τυπογραφείο