Ηλεκτρονικές πηγές

Corpus Vasorum Antiquorum (Corpus of Ancient Vases)

D B

Πρόκειται για μία σειρά από καταλόγους ψηφιοποιημένων αρχαίων ελληνικών κεραμικών αγγείων. Οι συλλογές είναι ανοικτής πρόσβασης, διαθέσιμες αλφαβητικά, ανά χώρα και ανά μουσείο.

  • Τύπος πηγής: Ψηφιακές συλλογές
  • Θεματική κάλυψη: Αρχαιολογία (Ανθρωπιστικές επιστήμες)
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: Εποχή του χαλκού - ελληνιστική περίοδος
  • Πάροχος: Union Académique Internationale