Ηλεκτρονικές πηγές

ClinicalTrials.gov

D B

Το ClinicalTrials.gov είναι ένας δικτυακός πόρος που παρέχει στους ασθενείς, στους επαγγελματίες της υγείας, στους ερευνητές, αλλά και στο ευρύ κοινό, εύκολη πρόσβαση σε κλινικές μελέτες που πραγματοποιούνται ανά τον κόσμο.

  • Τύπος πηγής: Αποθετήρια, Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου, Σύνολα Δεδομένων
  • Θεματική κάλυψη: ★ Ιατρική
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Πάροχος: U.S. National Library of Medicine