Νέα

Αποτελέσματα 19
p. 1/2

Ιούνιος

18 6 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας Βαλλιανείου Μεγάρου

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Βαλλιανείου Μεγάρου είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
16 6 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Προμήθεια υλικών ευπρεπισμού και καθαριότητας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση για προμήθεια υλικών ευπρεπισμού και καθαριότητας είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
14 6 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών λογισμικού είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
11 6 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Μετεγκατάσταση κεντρικών υπολογιστικών υποδομών

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών μετεγκατάστασης κεντρικών υπολογιστικών υποδομών σε ικριώματα της ΕΒΕ είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Μάϊος

31 5 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός, Προκήρυξη

Διακήρυξη: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της ΕΒΕ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος είναι διαθέσιμες στη Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Φύλαξης, καθώς και στην Περίληψη Διακύρυξης Διαγωνισμού Φύλαξης, στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Δεκ

31 12 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός, Προκήρυξη

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών Μετάπτωσης Δεδομένων από το Βιβλιογραφικό Πρότυπο UNIMARC στο MARC21

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων από το Βιβλιογραφικό Πρότυπο UNIMARC στο MARC21 είναι διαθέσιμες στη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
08 12 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: μεταφορά και τοποθέτηση συλλογών σε κτήρια της ΕΒΕ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για τη μεταφορά και την τοποθέτηση συλλογών στα κτήρια της ΕΒΕ είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
08 12 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: 3μηνη φύλαξη στο Βαλλιάνειο κτήριο της ΕΒΕ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για την τρίμηνη φύλαξη του Βαλλιανείου κτηρίου της ΕΒΕ είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Νοε

26 11 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Σεπ

30 9 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: προμήθεια υλικού ατομικής προστασίας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υλικού ατομικής προστασίας είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
p. 1/2
Επισκεφθείτε την ΕΒΕ