Νέα

Αποτελέσματα 3
p. 1/1
  • 1

Ιανουάριος

01 1 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της ΕΒΕ

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Διαβάστε τις λεπτομέρειες του Διαγωνισμού στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Ιούλιος

19 7 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση για υπηρεσίες καθαριότητας

“Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης των κτιρίων της ΕΒΕ”.

Περισσότερα

Ιανουάριος

05 1 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός, Οικονομικά στοιχεία, Προκήρυξη

Παλαιότεροι διαγωνισμοί-προκηρύξεις

05/01/2018 Για παλαιότερους διαγωνισμούς/ προκηρύξεις ανατρέξτε στον αρχειακό ιστότοπο (legacy site).

Περισσότερα
p. 1/1
  • 1
Επισκεφθείτε την ΕΒΕ