Νέα

Αποτελέσματα 9
p. 1/1
  • 1

Ιούλιος

13 7 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Ιούνιος

11 6 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση για Προμήθεια Ετικετών RFID

Όλες οι πληροφορίες για την υποβολή προσφοράς είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση για Προμήθεια Ετικετών RFID στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Δεκέμβριος

27 12 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΕΒΕ και του κόμβου Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Πληροφορίες για το Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΕΒΕ και του κόμβου Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Περισσότερα
13 12 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια ειδικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης και Τυποποίησης Διαδικασιών, ειδικού λογισμικού Συστήματος κυκλώματος παρακολούθησης συμβάσεων καθώς και σχετικές υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και τυποποίησης

Ανακαλείται ο συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την “Προμήθεια Ειδικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης και Τυποποίησης Διαδικασιών, ειδικού λογισμικού Συστήματος κυκλώματος παρακολούθησης συμβάσεων καθώς και σχετικές υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και τυποποίησης” (ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.2 /2019). Πληροφορίες στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
04 12 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Προμήθεια ειδικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης και Τυποποίησης Διαδικασιών, ειδικού λογισμικού Συστήματος κυκλώματος παρακολούθησης συμβάσεων καθώς και σχετικές υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και τυποποίησης

Πληροφορίες για το Συνοπτικό Διαγωνισμό: Προμήθεια ειδικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης και Τυποποίησης Διαδικασιών, ειδικού λογισμικού Συστήματος κυκλώματος παρακολούθησης συμβάσεων καθώς και σχετικές υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και τυποποίησης βρείτε στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Ιανουάριος

01 1 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της ΕΒΕ

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Διαβάστε τις λεπτομέρειες του Διαγωνισμού στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Ιούλιος

19 7 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση για υπηρεσίες καθαριότητας

“Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης των κτιρίων της ΕΒΕ”.

Περισσότερα

Ιανουάριος

05 1 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός, Οικονομικά στοιχεία, Προκήρυξη

Παλαιότεροι διαγωνισμοί-προκηρύξεις

05/01/2018 Για παλαιότερους διαγωνισμούς/ προκηρύξεις ανατρέξτε στον αρχειακό ιστότοπο (legacy site).

Περισσότερα
p. 1/1
  • 1
Επισκεφθείτε την ΕΒΕ