Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Προμήθεια υλικού κατά της Covid-19