Νέα

Αποτελέσματα 56
p. 1/6

Φεβρουάριος

06 2 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ανακοίνωση

Ανάρτηση πινάκων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 126092/Γ4/02-11-2023 (ΑΔΑ: ΡΠΝΨ46ΝΚΠΔ-ΑΩΧ) «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ)».

Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης στην 7η/5-2-2024 Συνεδρίασή της, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 126092/02-11-2023 (ΑΔΑ: ΡΠΝΨ46ΝΚΠΔ-ΑΩΧ) Προκήρυξη, κατήρτισε τον Πίνακα των Αποκλειομένων υποψηφίων από τη διαδικασία της …

Περισσότερα

Νοέμβριος

14 11 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ανακοίνωση, Προκήρυξη

Προκήρυξη πλήρωσης μόνιμων θέσεων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη πλήρωσης μόνιμων θέσεων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος εδώ.

Περισσότερα
03 11 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ανακοίνωση, Προκήρυξη

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Mπορείτε να δείτε την προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος  εδώ.

Περισσότερα

Ιανουάριος

18 1 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Ενημέρωση για τη διενέργεια διαγωνισμού έργου

Όλες οι πληροφορίες για τη διενέργεια διαγωνισμού για το έργο ¨Επισκευή των 6 Συνδετήριων Διαδρόμων στο κτήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας επί της οδού Πανεπιστημίου 32 στην Αθήνα¨ είναι …

Περισσότερα

Απρίλιος

14 4 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Προκήρυξη

Θέσεις στην ΕΒΕ στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) μετέχει στον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2022 με 13 οργανικές θέσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί προς πλήρωση με μετάταξη. Αναλυτικά στοιχεία των θέσεων, καθώς και …

Περισσότερα

Μάρτιος

16 3 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε υποψήφιους που επιθυμούν να γνωρίσουν τον κλάδο των κοινωφελών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Το πρόγραμμα πρακτικής …

Περισσότερα

Ιούλιος

15 7 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Προμήθεια αδειών του προγράμματος Mind Manager

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια πέντε (5) αδειών του προγράμματος Mind Manager για το έτος 2021 είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά …

Περισσότερα
15 7 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών για το Βαλλιάνειο κτήριο και το κτήριο της ΕΒΕ στη Νέα Χαλκηδόνα, με έργο τη συντήρηση των ανελκυστήρων της …

Περισσότερα
14 7 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Προμήθεια πακέτων λογισμικού

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια πακέτων λογισμικού είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
14 7 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Προμήθεια ετικετών

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αυτοκόλλητων ετικετών είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
p. 1/6
Επισκεφθείτε την ΕΒΕ