Νέα

Αποτελέσματα 19
p. 1/2

Μάρτιος

Φεβρουάριος

Ιανουάριος

22 1 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διευκρινίσεις Προκηρύξεων/Διαγωνισμών

Διευκρινίσεις του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Φύλαξης με αρ. Διακήρυξης 01/2018

Για τις διευκρινίσεις που αφορούν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό φύλαξης με αρ. Διακήρυξης 01/2018 παρακαλούμε δείτε το σχετικό έγγραφο στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
01 1 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της ΕΒΕ

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Διαβάστε τις λεπτομέρειες του Διαγωνισμού στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Δεκέμβριος

14 12 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για συντήρηση – αναγόμωση πυροσβεστήρων της ΕΒΕ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για συντήρηση – αναγόμωση πυροσβεστήρων της ΕΒΕ. Δείτε την Πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
05 12 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης (σεμινάρια) σε τεχνολογίες Microsoft

Δείτε την πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης (σεμινάρια) σε τεχνολογίες Microsoft στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Οκτώβριος

31 10 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εξοπλισμού εκτυπώσεων

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εξοπλισμού εκτυπώσεων. Δείτε την Πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
11 10 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για την ανακατασκευή της υπάρχουσας εγκατάστασης παροχής ρεύματος στο χώρο του αναγνωστηρίου και των βοηθητικών του χώρων, στο Βαλλιάνειο κτίριο της ΕΒΕ.

Περισσότερα
08 10 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για προμήθεια αναλώσιμων υλικών – αγορά χαρτιού προς χρήση εκτύπωσης του απολογιστικού εντύπου Καλοκαιρινής εκστρατείας 2017 της ΕΒΕ

Πρόσκληση για προμήθεια αναλώσιμων υλικών – αγορά χαρτιού προς χρήση εκτύπωσης του απολογιστικού εντύπου Καλοκαιρινής εκστρατείας 2017 της ΕΒΕ Δείτε όλη την πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
08 10 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για ανανέωση αδειών χρήσης Office 365

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για ανανέωση αδειών χρήσης Office 365 για τις ανάγκες της ΕΒΕ. Δείτε την πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
p. 1/2
Επισκεφθείτε την ΕΒΕ