Νέα

Αποτελέσματα 29
p. 1/3

Ιούλιος

13 7 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Ιούνιος

29 6 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) για το σχ. έτος 2020-2021

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021, καθώς και οι αντίστοιχες αιτήσεις, είναι διαθέσιμες στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
11 6 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Πρόσκληση για Προμήθεια Ετικετών RFID

Όλες οι πληροφορίες για την υποβολή προσφοράς είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση για Προμήθεια Ετικετών RFID στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Δεκέμβριος

27 12 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διευκρινίσεις Προκηρύξεων/Διαγωνισμών

Διευκρινίσεις Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και του Κόμβου Δημόσιων Βιβλιοθηκών

Για τις διευκρινίσεις που αφορούν τον Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και του Κόμβου Δημόσιων Βιβλιοθηκών

Περισσότερα
27 12 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΕΒΕ και του κόμβου Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Πληροφορίες για το Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΕΒΕ και του κόμβου Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Περισσότερα
13 12 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια ειδικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης και Τυποποίησης Διαδικασιών, ειδικού λογισμικού Συστήματος κυκλώματος παρακολούθησης συμβάσεων καθώς και σχετικές υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και τυποποίησης

Ανακαλείται ο συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την “Προμήθεια Ειδικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης και Τυποποίησης Διαδικασιών, ειδικού λογισμικού Συστήματος κυκλώματος παρακολούθησης συμβάσεων καθώς και σχετικές υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και τυποποίησης” (ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.2 /2019). Πληροφορίες στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα
04 12 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Προμήθεια ειδικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης και Τυποποίησης Διαδικασιών, ειδικού λογισμικού Συστήματος κυκλώματος παρακολούθησης συμβάσεων καθώς και σχετικές υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και τυποποίησης

Πληροφορίες για το Συνοπτικό Διαγωνισμό: Προμήθεια ειδικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης και Τυποποίησης Διαδικασιών, ειδικού λογισμικού Συστήματος κυκλώματος παρακολούθησης συμβάσεων καθώς και σχετικές υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και τυποποίησης βρείτε στα Σχετικά Αρχεία.

Περισσότερα

Νοέμβριος

p. 1/3
Επισκεφθείτε την ΕΒΕ