Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Προμήθεια πακέτων λογισμικού