Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Προμήθεια αδειών του προγράμματος Mind Manager