Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών για το Βαλλιάνειο κτήριο και το κτήριο της ΕΒΕ στη Νέα Χαλκηδόνα, με έργο τη συντήρηση των ανελκυστήρων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.