4.1 Για Εκδότες και Αυτοεκδότες

Πλοηγηθείτε στις ενότητες που αφορούν σε εκδοτικούς οργανισμούς για να ενημερωθείτε σχετικά με την Κατά Νόμο Κατάθεση, τις Διεθνείς Αριθμοδοτήσεις και τους Καταλόγους του Ελληνικού Κέντρου ISBN – ISMN – ISSN, τους οποίους διαχειρίζεται η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ).

Η εγγραφή εκδοτών και η χορήγηση ISBN-ISSN-ISMN γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κέντρου ISBN-ISSN-ISMN για τους πιστοποιημένους χρήστες της ΕΒΕ. Όλη η διαδικασία πιστοποίησης, εγγραφής εκδοτών και χορήγησης διεθνών αριθμών περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό Εγγραφής Εκδοτών.