4.1 Για Εκδότες και Αυτοεκδότες

Πλοηγηθείτε στις ενότητες που αφορούν σε εκδοτικούς οργανισμούς για να ενημερωθείτε σχετικά με την Κατά Νόμο Κατάθεση, τις Διεθνείς Αριθμοδοτήσεις και τους Καταλόγους του Ελληνικού Κέντρου ISBN – ISMN – ISSN, τους οποίους διαχειρίζεται η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ).

Για την εγγραφή εκδοτών και την εκχώρηση νέων διεθνών αριθμών μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου ISBN – ISMN – ISSN και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον Οδηγό Εγγραφής Εκδοτών.