Κατάλογοι Ελληνικού Κέντρου ISBN/ISSN/ISMN

Κατάλογος ISBN-ISSN-ISMN

Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος ISBN-ISSN-ISMN προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης όλων των ISBN-ISSN-ISMN των ελληνικών εκδόσεων από το 2002 μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, μπορεί να γίνει αναζήτηση όλων των ελληνικών εκδόσεων οι οποίες έχουν λάβει μοναδικούς αριθμούς ISBN (βιβλία, μονογραφίες, e-books κ.λπ.), ISSN (περιοδικές εκδόσεις) και ISMN (μουσικές εκδόσεις), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και έχουν καταχωριστεί στη βάση του Ελληνικού Κέντρου ISBN-ISSN-ISMN, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΒΕ.

Κατάλογος Εκδοτών

Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος Εκδοτών προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης εκδοτών, στους οποίους έχουν εκχωρηθεί διεθνείς πρότυποι αριθμοί από το Ελληνικό Κέντρο ISBN-ISSN-ISMN. Επίσης, από τον Νοέμβριο του 2014 το Διεθνές Κέντρο ISBN διαθέτει ελεύθερα τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Κατάλογο Εκδοτών ISBN. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται από τα εθνικά κέντρα μία φορά τον χρόνο.

Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπ. Πάτση 12
Τ.Κ. 10447, Αθήνα
Τ. 210 34 70 117, 335, 551, 767, 330
fax: 210 36 08 141
Email: isbn[at]nlg.gr | issn[at]nlg.gr | ismn[at]nlg.gr