Κατά Νόμο Κατάθεση

Σύμφωνα με τον νόμο 4452/2017 (Κεφάλαιο Β, Άρθρο 3Α, Παράγραφος 2), «ο εκδότης ή ο συγγραφέας, όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούται να καταθέτει στην ΕΒΕ τέσσερα (4) αντίτυπα τεκμηρίων κάθε είδους και μορφής υλικού μέσου, όπως εντύπου, οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού, από τα οποία το ένα (1) προορίζεται για τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Επιπλέον, ο εκδότης ή ο συγγραφέας, όταν δεν υπάρχει εκδότης, καταθέτει στην ΕΒΕ πέραν των έντυπων αντιτύπων και ένα επιπλέον αναγνώσιμο, μη αλλοιώσιμο ηλεκτρονικό αντίτυπο, από το οποίο έχει παραχθεί, απαλλαγμένο τεχνολογικών περιορισμών. Για τεκμήρια του διαδικτύου ελεγχόμενης πρόσβασης, ο εκδότης ή ο παραγωγός ή ο διαθέτης υποχρεούται να επιτρέπει και να διευκολύνει την ένταξή τους στο Εθνικό Αποθετήριο και Αρχείο Ψηφιακών Δημοσιευμάτων της ΕΒΕ. Τα αντίτυπα που έχουν συγκεντρωθεί στην ΕΒΕ από την κατάθεση σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 12 ανήκουν στην ΕΒΕ και διατίθενται με εισήγηση του ΓΔ και απόφαση του ΕΣ για ανταλλαγές με βιβλιοθήκες εντός ή εκτός Ελλάδας, ανάπτυξη δανειστικής συλλογής της ΕΒΕ ή αξιοποιούνται προς εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων του ίδιου εντύπου ή άλλης μορφής δημοσιεύματος, η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση, εφόσον αυτή είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη. Αν υπάρχει κοινή και ειδική έκδοση, η υποχρέωση προς κατάθεση αφορά σε δύο αντίτυπα της κοινής και σε ένα της ειδικής έκδοσης».

Η κατάθεση πρέπει να γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την έκδοση του τεκμηρίου και αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο της ΕΒΕ. Μετά την επεξεργασία των εκδόσεων από το Τμήμα Εισαγωγής ή το Γραφείο Περιοδικών και Εφημερίδων, αποστέλλεται απόδειξη κατάθεσης στον καταθέτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η απόδειξη κατάθεσης αποδεικνύει τον χρόνο κατάθεσης του συγκεκριμένου υλικού και δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο με κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, όλα τα τεκμήρια που υπόκεινται σε Κατά Νόμο Κατάθεση πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν τον αντίστοιχο αριθμό διεθνούς αριθμοδότησης (ISBN/ISSN/ISMN), σύμφωνα με τον νόμο 3149/2003 (Άρθρο 12, Παράγραφος 8α): «κάθε έργο που εκδίδεται στη χώρα, ανεξαρτήτως μορφής, λαμβάνει και φέρει διεθνή αριθμοδότηση, την οποία παρέχει κατ’ αποκλειστικότητα η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος». Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη χορήγηση πρότυπου αριθμού.

Σύμφωνα με τον νόμο 3149/2003 (Άρθρο 12, Παράγραφος 9) η μη κατάθεση αντιτύπων στην ΕΒΕ, όπως και η παράλειψη λήψης διεθνούς αριθμοδότησης από την αντίστοιχη υπηρεσία της ΕΒΕ, τιμωρείται με πρόστιμο.

Αποστολές Αντιτύπων

Τα αντίτυπα έντυπων (μονογραφίες, σειρές μονογραφιών, εγκυκλοπαίδειες κ.λπ.), οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών εκδόσεων σε φυσική μορφή κατατίθενται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Εισαγωγής της ΕΒΕ στη διεύθυνση:

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση 12, Τ.Κ. 10447, Αθήνα

Τα αντίτυπα των περιοδικών εκδόσεων (περιοδικά, εφημερίδες, επετηρίδες κ.λπ.) κατατίθενται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Πανεπιστημίου 32, Τ. Κ. 10679, Αθήνα.

Αποστολή αντιτύπων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνεται δεκτή.

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία της Κατά Νόμο Κατάθεσης εκδόσεων:

Έντυπα τεκμήρια
Τμήμα Εισαγωγής
Email: intro[at]nlg.gr
Τ.: 210 34 70 390

Περιοδικές εκδόσεις
Email: serials[at]nlg.gr
Τ.: 213 09 99 876

Διευκρινίσεις επί ειδικών μορφών έκδοσης

 • Ηλεκτρονικές εκδόσεις
  Η ΕΒΕ δέχεται το ηλεκτρονικό υλικό (CD, DVD κ.λπ.) μόνο σε μορφή όμοια με εκείνη του εμπορίου, δηλαδή: α) τα CD, DVD κ.λπ. κατατίθενται σε σκληρή θήκη με τυπωμένο εξώφυλλο, όπου φαίνεται το ISBN, ο τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος έκδοσης και η χρονολογία, β) τα ίδια τα CD/DVD φέρουν τυποποιημένη εκτύπωση με τα ίδια ακριβώς στοιχεία.
 • Ηλεκτρονικές εκδόσεις σε μορφή προσβάσιμη μέσω διαδικτύου
  Πρόκειται για ηλεκτρονικές εκδόσεις προσβάσιμες μέσω διαδικτύου, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικές μουσικές εκδόσεις και κάθε είδους ηλεκτρονικές εκδόσεις που έχουν λάβει διεθνή αριθμοδότηση και διατίθενται μέσω διαδικτύου. Η ΕΒΕ δέχεται προς το παρόν τις ηλεκτρονικές εκδόσεις που διατίθενται μέσω διαδικτύου σε φυσικό μέσο (π.χ. CD, DVD), καθώς η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί.
 • Διαδοχικές εκδόσεις/ανατυπώσεις
  Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων του ίδιου έντυπου ή άλλης μορφής δημοσιεύματος, η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση η οποία είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη.
 • Συνύπαρξη διαφορετικών μορφών εκδόσεων
  Αν υπάρχει κοινή και ειδική έκδοση, η υποχρέωση προς κατάθεση αφορά σε δύο (2) αντίτυπα της κοινής και σε ένα (1) της ειδικής έκδοσης.