Πρότυπα Προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) «έχει την ευθύνη σε εθνικό επίπεδο του συντονισμού των δραστηριοτήτων για την ηλεκτρονική πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στο περιεχόμενο των τεκμηρίων, τα οποία δημιουργούνται ή δημοσιεύονται στην Ελλάδα» και, ειδικότερα, «ορίζει πρότυπα και συντάσσει κατευθυντήριες οδηγίες, συνεργαζόμενη με επιστημονικούς, ερευνητικούς και άλλους σχετικούς φορείς για την παραγωγή και διάθεση από τις βιβλιοθήκες της χώρας προσβάσιμων τεκμηρίων για ΑμεΑ» (Ν. 4452, αρ. 4, 4ια και ββ).

Ορισμός προτύπων και καθορισμός κατευθυντήριων οδηγιών για την παραγωγή και τη διάθεση προσβάσιμων τεκμηρίων για ΑμεΑ