4.1.3 Διεθνείς Αριθμοδοτήσεις

Σύμφωνα με τον Ν.3149/2003 (Άρθρο 12, Παράγραφος 8α), «κάθε έργο που εκδίδεται στη χώρα, ανεξαρτήτως μορφής, λαμβάνει και φέρει διεθνή αριθμοδότηση [δηλ. ISBN, ISSN ή ISMN, ανάλογα με το είδος του έργου], την οποία παρέχει κατ’ αποκλειστικότητα η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος».

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Ν. 3149/2003 (Άρθρο 12, Παράγραφος 9), η παράλειψη λήψης διεθνούς αριθμοδότησης από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΒΕ, όπως και η μη κατάθεση αντιτύπων, τιμωρείται με πρόστιμο.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ανέλαβε τη διαχείριση του Ελληνικού Κέντρου ISBN-ISSN-ISMN, το οποίο ανήκει διοικητικά στο Τμήμα Εισαγωγής από το 1988, βάσει της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. ΥΠΕΠΘ/ΙΖ/1222-03/10/1988. Το Ελληνικό Κέντρο ISBN-ISSN-ISMN είναι η υπηρεσία η οποία αποδίδει τις διεθνείς αριθμοδοτήσεις, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών κέντρων ISBN για βιβλία, ISSN για περιοδικές εκδόσεις και ISMN για μουσικές εκδόσεις. Σκοπός του Ελληνικού Κέντρου είναι να διαχειρίζεται, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εκδόσεις της χώρας, τους εκδότες καθώς και τους συντελεστές αυτών.

Για την εγγραφή εκδοτών και την εκχώρηση νέων διεθνών αριθμών μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου ISBN – ISMN – ISSN και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον Οδηγό Εγγραφής Εκδοτών στα Σχετικά Αρχεία.

Σημειώνεται ότι οι διεθνείς αριθμοί (ISBN/ISSN/ISMN) δεν καλύπτουν πνευματικά δικαιώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στον Ο.Π.Ι. – Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.