4.1.3 Διεθνείς Αριθμοδοτήσεις

Σύμφωνα με τον Ν.3149/2003 (Άρθρο 12, Παράγραφος 8α), «κάθε έργο που εκδίδεται στη χώρα, ανεξαρτήτως μορφής, λαμβάνει και φέρει διεθνή αριθμοδότηση [δηλ. ISBN, ISSN ή ISMN, ανάλογα με το είδος του έργου], την οποία παρέχει κατ' αποκλειστικότητα η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος».

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Ν. 3149/2003 (Άρθρο 12, Παράγραφος 9), η παράλειψη λήψης διεθνούς αριθμοδότησης από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΒΕ, όπως και η μη κατάθεση αντιτύπων, τιμωρείται με πρόστιμο.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ανέλαβε τη διαχείριση του Ελληνικού Κέντρου ISBN-ISSN-ISMN, το οποίο ανήκει διοικητικά στο Τμήμα Εισαγωγής από το 1988, βάσει της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. ΥΠΕΠΘ/ΙΖ/1222-03/10/1988. Το Ελληνικό Κέντρο ISBN-ISSN-ISMN είναι η υπηρεσία η οποία αποδίδει τις διεθνείς αριθμοδοτήσεις, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών κέντρων ISBN για βιβλία, ISSN για περιοδικές εκδόσεις και ISMN για μουσικές εκδόσεις. Σκοπός του Ελληνικού Κέντρου είναι να διαχειρίζεται, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εκδόσεις της χώρας, τους εκδότες καθώς και τους συντελεστές αυτών.

Για την εγγραφή εκδοτών και την εκχώρηση νέων διεθνών αριθμών μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου ISBN - ISMN - ISSN και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον Οδηγό Εγγραφής Εκδοτών στα Σχετικά Αρχεία.

Σημειώνεται ότι οι διεθνείς αριθμοί (ISBN/ISSN/ISMN) δεν καλύπτουν πνευματικά δικαιώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στον Ο.Π.Ι. – Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

p. 1/1
  • 1
|
=

Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Βιβλίου ISBN

Ο ISBN (Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Βιβλίου) είναι ένας διεθνώς αποδεκτός, σύντομος, μοναδικός και σαφής κωδικός αριθμός που προσδιορίζει μία συγκεκριμένη έκδοση ενός βιβλίου, έντυπου ή ψηφιακού, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρήσης ISBN του Διεθνούς Κέντρου ISBN. Αποδίδεται σε κάθε μοναδικό τίτλο και μορφή μίας έκδοσης και λειτουργεί ως ταυτότητα του βιβλίου για την εμπορική διακίνηση …Περισσότερα


Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών ISSN

Ο ISSN (International Standard Serial Number) – Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών – χρησιμοποιείται για την καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων. Ο ISSN είναι ένας διεθνώς αποδεκτός, σύντομος, μοναδικός και σαφής κωδικός αριθμός για τον προσδιορισμό των περιοδικών εκδόσεων σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρήσης ISSN του Διεθνούς Κέντρου ISSN. O αριθμός ISSN αποδίδεται από το Διεθνές Κέντρο …Περισσότερα


Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Μουσικών Εκδόσεων ISMN

Ο ISMN – Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Μουσικών Εκδόσεων – χρησιμοποιείται για την καταγραφή της τυπωμένης μουσικής. Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρήσης ISMN του Διεθνούς Κέντρου ISMN, ο διεθνής αριθμός ISMN οργανώνει ορθολογικά την προώθηση και διακίνηση της τυπωμένης μουσικής – από την παραγωγή της έως την εμπορική διακίνηση – και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τις …Περισσότερα


p. 1/1
  • 1