Διεθνείς Αριθμοδοτήσεις

Σύμφωνα με τον Ν.3149/2003 (άρθρο 12, παράγραφος 8α), "κάθε έργο που εκδίδεται στη χώρα, ανεξαρτήτως μορφής, λαμβάνει και φέρει διεθνή αριθμοδότηση - ISBN, ISSN ή ISMN ανάλογα με το είδος του έργου - την οποία παρέχει κατ' αποκλειστικότητα η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος".

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Ν. 3149/2003 (άρθρο 12, παράγραφος 9), η παράλειψη λήψης διεθνούς αριθμοδότησης από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΒΕ, όπως και η μη κατάθεση αντιτύπων, τιμωρείται με πρόστιμο.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ανέλαβε τη διαχείριση του Ελληνικού Κέντρου ISBN-ISSN-ISMN, το οποίο ανήκει διοικητικά στο Τμήμα Εισαγωγής από το 1988, βάσει της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. ΥΠΕΠΘ/ΙΖ/1222-03/10/1988. Το Ελληνικό Κέντρο ISBN-ISSN-ISMN είναι η υπηρεσία η οποία αποδίδει τις διεθνείς αριθμοδοτήσεις, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών κέντρων ISBN για βιβλία, ISSN για περιοδικές εκδόσεις και ISMN για μουσικές εκδόσεις. Σκοπός του Ελληνικού Κέντρου είναι να διαχειρίζεται, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εκδόσεις της χώρας, τους εκδότες καθώς και τους συντελεστές αυτών.

Η εγγραφή εκδοτών και η χορήγηση ISBN-ISSN-ISMN γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κέντρου ISBN-ISSN-ISMN για τους πιστοποιημένους χρήστες της ΕΒΕ. Όλη η διαδικασία πιστοποίησης, εγγραφής εκδοτών και χορήγησης διεθνών αριθμών περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό Εγγραφής Εκδοτών στα Σχετικά Αρχεία.

Σημειώνεται ότι οι διεθνείς αριθμοί (ISBN/ISSN/ISMN) δεν καλύπτουν πνευματικά δικαιώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στον Ο.Π.Ι. – Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) διατηρεί, επίσης, το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης του Διεθνούς Πρότυπου Αριθμού ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations). Η ΕΒΕ αποδίδει το Διεθνή Πρότυπο Προσδιοριστή για Βιβλιοθήκες και Συναφείς Οργανισμούς και διατηρεί το εθνικό μητρώο ISIL.

p. 1/1
  • 1
|
=

Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Βιβλίου ISBN

Ο ISBN (Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Βιβλίου) είναι ένας διεθνώς αποδεκτός, σύντομος, μοναδικός και σαφής κωδικός αριθμός που προσδιορίζει μία συγκεκριμένη έκδοση ενός βιβλίου, έντυπου ή ψηφιακού, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο …Περισσότερα


Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών ISSN

Ο ISSN (International Standard Serial Number) – Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών – χρησιμοποιείται για την καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων. Ο ISSN είναι ένας διεθνώς αποδεκτός, σύντομος, μοναδικός και σαφής κωδικός …Περισσότερα


Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Μουσικών Εκδόσεων ISMN

Ο ISMN – Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Μουσικών Εκδόσεων – χρησιμοποιείται για την καταγραφή της τυπωμένης μουσικής. Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρήσης ISMN του Διεθνούς Κέντρου ISMN, ο διεθνής αριθμός ISMN …Περισσότερα


Διεθνής Πρότυπος Προσδιοριστής για Βιβλιοθήκες και Συναφείς Οργανισμούς – ISIL

Ο Διεθνής Πρότυπος Προσδιοριστής για Βιβλιοθήκες και Συναφείς Οργανισμούς (αρχεία, μουσεία, εκδοτικοί οίκοι κ.λπ.) αποτελεί ένα αναγνωριστικό για οργανισμούς – ή για οργανικές μονάδες – οι οποίοι στο πλαίσιο των …Περισσότερα


p. 1/1
  • 1