Θέσεις στην ΕΒΕ στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) μετέχει στον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2022 με 13 οργανικές θέσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί προς πλήρωση με μετάταξη.

Αναλυτικά στοιχεία των θέσεων, καθώς και τα περιγράμματά τους, έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Συνοπτικά οι θέσεις στην ΕΒΕ είναι οι εξής:

 
Α/Α Κατηγορία - Κλάδος Αριθμός Θέσεων
1. ΠΕ Πληροφορικής 2
2. ΤΕ Πληροφορικής 1
3. ΠΕ Αρχειονόμων 1
4. ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 2
5. ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1
6. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 2
7. ΔΕ Τεχνικού 1
8. ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων 1
9. ΥΕ Εργατών 1
10. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
ΣΥΝΟΛΟ 13