Χάρτες

Η Συλλογή Χαρτών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος περιλαμβάνει τεκμήρια χαρτογραφικών αποτυπώσεων που έχουν εκδοθεί από τον 16o αιώνα μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται ποικίλου ενδιαφέροντος χάρτες, είτε αυτοτελείς είτε ενταγμένοι σε άτλαντες, οι οποίοι δεν περιορίζονται μόνο στην απεικόνιση του ελλαδικού χώρου. Ενδεικτικά, συγκαταλέγονται γεωγραφικοί, ναυτικοί, υδρογραφικοί, γεωλογικοί και στρατιωτικοί χάρτες, σχέδια πόλεων, πορτολάνοι, ιζολάρια, καθώς και περιηγητικά και γεωγραφικά κείμενα.  Όλοι οι χάρτες κατατίθενται στην ΕΒΕ σύμφωνα με την Κατά Νόμο Κατάθεση.

Οι χάρτες είναι αναζητήσιμοι στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο και διατίθενται κατόπιν υποβολής αιτήματος του αναγνώστη. Οι χάρτες μεταφέρονται προς εξέταση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης στον χώρο του Αναγνωστηρίου, σε θέσεις εργασίας μεγάλων διαστάσεων που επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό τους. Η Εθνική Βιβλιοθήκη διαθέτει μικροεξοπλισμό για την καλύτερη μελέτη τους, κατόπιν υποβολής αιτήματος και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Συντήρησης. Σε ό,τι αφορά χάρτες μεγάλων διαστάσεων, για λόγους ασφάλειας χειρισμού δεν είναι δυνατόν να διατεθούν στον αναγνώστη περισσότερα από πέντε τεκμήρια. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης συνδράμει στην τύλιξη και τη μετακίνηση των χαρτών κατά τον χειρισμό τους.

Η Συλλογή Χαρτών υπόκειται στις Καλές Πρακτικές Χειρισμού Συλλογών. Οι χάρτες δεν αναπαράγονται με φωτοαντιγραφή, ωστόσο μπορούν να φωτογραφηθούν. Η ψηφιακή αναπαραγωγή των χαρτών πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής αιτήματος του αναγνώστη. Δικαίωμα χρήσης της Συλλογής Χαρτών έχουν οι εγγεγραμμένοι αναγνώστες της ΕΒΕ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών ΕΒΕ

ΕΒΕ@ΚΠΙΣΝ, Λ. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα, 4ο επίπεδο.

Τηλ.: 2130999920-1

Email: mss[at]nlg.gr

Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00 – 14:00

Κατά τις επίσημες αργίες το Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών παραμένει κλειστό.