2.2.3 Συλλογή Σπάνιων & Πολύτιμων

Η Εθνική Βιβλιοθήκη διαθέτει μία σημαντική συλλογή σπάνιου έντυπου υλικού. Πρόκειται για βιβλία, φυλλάδια και μονόφυλλα, τυπωμένα από τον 15ο έως και τον 20ό αιώνα, που ξεχωρίζουν είτε λόγω της παλαιότητας και της σπανιότητάς τους είτε λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής και καλλιτεχνικής τους αξίας. Ανάμεσα στα εκατοντάδες αρχέτυπα συγκαταλέγονται τα παλαιότερα τυπωμένα ελληνικά βιβλία: τα Ερωτήματα του Μανουήλ Χρυσολωρά των αρχών του 16ου αιώνα και η Επιτομή των Οκτώ του Λόγου Μερών και Άλλων Τινών Αναγκαίων του Κωνσταντίνου Λάσκαρη, με έτος έκδοσης το 1476. Ακολουθούν εκδόσεις του 16ου αιώνα και πλήθος μεταγενέστερων· πρόκειται για μοναδικά ή σπάνια αντίτυπα, πρώτες εκδόσεις σημαντικών έργων της ευρωπαϊκής διανόησης, εκδόσεις που έχουν τυπωθεί σε εργαστήρια σπουδαίων τυπογράφων. Τα βιβλία της συλλογής είναι αναζητήσιμα στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο και διαθέσιμα στους εγγεγραμμένους αναγνώστες, σύμφωνα με τον Προσωρινό Κανονισμό Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου και τις Καλές Πρακτικές Χειρισμού Συλλογών, στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών στο 4ο επίπεδο της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ.
Επικοινωνία - Ώρες λειτουργίας

Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών ΕΒΕ

ΕΒΕ@ΚΠΙΣΝ, Λ. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα, 4ο επίπεδο.

Τηλ.: 2130999920-1

Email: mss[at]nlg.gr

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 15:00

Κατά τις επίσημες αργίες το Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών παραμένει κλειστό.