2.2.2 Αρχειακές Συλλογές

Οι αρχειακές συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος περιλαμβάνουν το Ιστορικό Υπηρεσιακό Αρχείο της ΕΒΕ, τα Ιδιωτικά Αρχεία και τα Δημόσια Αρχεία. Οι εγγεγραμμένοι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις αρχειακές συλλογές, κατόπιν υποβολής αιτήματος στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών που βρίσκεται στο 4ο επίπεδο της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ. Η μελέτη των τεκμηρίων γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Προσωρινό Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Χειρογράφων. Ο χρήστης ενημερώνεται σε περίπτωση που η χορήγηση του αιτούμενου τεκμηρίου δεν είναι δυνατή, λόγω φθοράς, συντήρησης ή ψηφιοποίησης. Το προσωπικό του Τμήματος Χειρογράφων και Ομοιοτύπων καθοδηγεί τους αναγνώστες σχετικά με την ταξινόμηση των Αρχειακών Συλλογών. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνει έρευνες για λογαριασμό τρίτων. Για την εύρεση συγκεκριμένων τεκμηρίων, απαιτείται η επιτόπια επίσκεψη του αναγνώστη. Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ωστόσο απαγορεύονται η ψηφιακή φωτογράφιση και φωτοτύπηση των τεκμηρίων. Η αναπαραγωγή γίνεται μόνο μέσω ψηφιοποίησης από το αρμόδιο τμήμα, κατόπιν υποβολής αιτήματος του αναγνώστη, και υπόκειται στον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
p. 1/1
  • 1
|
=

Ιστορικό Υπηρεσιακό Αρχείο ΕΒΕ

Το Ιστορικό Υπηρεσιακό Αρχείο καταγράφει την πορεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος μέσα στα χρόνια και τεκμηριώνει την απόκτηση και την προέλευση των συλλογών. Συστηματική κάλυψη του υλικού υπάρχει από …Περισσότερα


Δημόσια Αρχεία

Τα Δημόσια Αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος εκτείνονται χρονικά από τον 17ο έως τον 20ό αιώνα. Περιλαμβάνουν έγγραφα που εκδόθηκαν ή προέρχονται από κοινοτικές και θρησκευτικές αρχές, από διάφορες …Περισσότερα


Ιδιωτικά Αρχεία

Πρόκειται για αρχεία συλλόγων και συνεταιρισμών, αρχεία φυσικών προσώπων που άσκησαν ανώτατα λειτουργήματα της πολιτείας και της εκκλησίας ή διακρίθηκαν στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες. Εκτείνονται χρονικά από …Περισσότερα


2.2.2

Αρχειακές Συλλογές

Οι αρχειακές συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος περιλαμβάνουν το Ιστορικό Υπηρεσιακό Αρχείο της ΕΒΕ, τα Ιδιωτικά Αρχεία και τα Δημόσια Αρχεία. Οι εγγεγραμμένοι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις …Περισσότερα


p. 1/1
  • 1
Επικοινωνία - Ώρες λειτουργίας

Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών ΕΒΕ

ΕΒΕ@ΚΠΙΣΝ, Λ. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα, 4ο επίπεδο.

Τηλ.: 2130999920-1

Email: mss[at]nlg.gr

Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00 – 14:00

Κατά τις επίσημες αργίες το Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών παραμένει κλειστό.