ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια ειδικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης και Τυποποίησης Διαδικασιών, ειδικού λογισμικού Συστήματος κυκλώματος παρακολούθησης συμβάσεων καθώς και σχετικές υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και τυποποίησης

Ανακαλείται ο συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια Ειδικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Διαχείρισης και Τυποποίησης Διαδικασιών, ειδικού λογισμικού Συστήματος κυκλώματος παρακολούθησης συμβάσεων καθώς και σχετικές υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και τυποποίησης" (ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.2 /2019).

Πληροφορίες στα Σχετικά Αρχεία.