Νέες θέσεις πρακτικής άσκησης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (EBE)

Η ΕΒΕ προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε δύο (2) φοιτητές/-τριες του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας.

Κωδικός θέσης ΑΤΛΑΣ: 154351

Η πρακτική άσκηση είναι μέσω ΕΣΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σε μορφή pdf στο email: nlg@nlg.gr