7.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης Βιβλιοθηκών

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ως συντονιστής του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών, παρέχει μία σειρά από υπηρεσίες σε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, καθώς και ενημέρωση για θέματα που συνδέονται με την επιστήμη της πληροφόρησης.
p. 1/1
  • 1
|
=

Καλές Πρακτικές Χειρισμού Συλλογών

Οδηγίες Χειρισμού των Συλλογών Οι συλλογές περιλαμβάνουν ποικιλία τεκμηρίων: βιβλία, αρχεία, έργα τέχνης και οπτικοακουστικό υλικό. Ο προσεκτικός χειρισμός τους συμβάλλει καθοριστικά στη μακροχρόνια διατήρησή τους. Παρακαλούνται οι αναγνώστες να ακολουθούν τις καλές πρακτικές σχετικά με τον χειρισμό των τεκμηρίων και, εφόσον συντρέχει λόγος, να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού της ΕΒΕ. Γενικές Αρχές Χειρισμού …Περισσότερα


7.1.1

Καθιερωμένοι Όροι

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), ανταποκρινόμενη στον ρόλο της ως εθνικό βιβλιογραφικό κέντρο, δημοσιεύει τους καθιερωμένους όρους της και παρέχει ελεύθερα τα αντίστοιχα αρχεία τύπου .mrc. Το Αρχείο Καθιερωμένων Όρων της ΕΒΕ τηρείται από το Τμήμα Καταλόγων της ΕΒΕ και ακολουθεί τους κανόνες των AACR2. Στο Αρχείο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες καθιερωμένων όρων: * …Περισσότερα


7.2.1

Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών – Προγράμματα

Το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος συγκροτείται για να βοηθήσει τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές, δημόσιες, δημοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες να βελτιστοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό τους καθώς και να αναπτύξουν νέες. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών για να ενημερωθείτε σχετικά με προγράμματα και δράσεις σε όλη την Ελλάδα.Περισσότερα


7.2.2

Ενίσχυση Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Με το έργο “Ενίσχυση Δημοσίων Βιβλιοθηκών” η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), ως συντονιστής του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών, επιδιώκει να συνδράμει στη λειτουργική και επιχειρησιακή αναβάθμιση και ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες (ΔΒ) της χώρας στους χρήστες τους. Αντικείμενο του έργου είναι η παράδοση ενός πλήρως λειτουργικού και παραμετροποιημένου σύγχρονου βιβλιοθηκονομικού συστήματος …Περισσότερα


p. 1/1
  • 1