4.2.4 Καθιερωμένοι Όροι ΕΒΕ

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στο θεσμικό της ρόλο ως το εθνικό βιβλιογραφικό κέντρο της χώρας, παρέχει ελεύθερα το Αρχείο Καθιερωμένων Επικεφαλίδων της σε αρχείο τύπου .mrc.

Το αρχείο αυτό συντάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Καταλόγων της ΕΒΕ και θα ανανεώνεται ανά τετράμηνο και συγκεκριμένα τους μήνες Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο, ώστε σε τακτά χρονικά διαστήματα να διατίθεται η πιο ενημερωμένη μορφή του.

Στο αρχείο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες καθιερωμένων επικεφαλίδων:

* Ονόματα Φυσικών Προσώπων

* Συλλογικά Όργανα

* Θεματικές Επικεφαλίδες

* Γεωγραφικά Ονόματα

* Ομοιόμορφοι Τίτλοι

* Οικογενειακά Ονόματα

* Όνομα / Τίτλος

* Σειρές

Η ΕΒΕ, στην προσπάθειά της οι καθιερωμένοι όροι να εναρμονιστούν με τους κανόνες των AACR2, αναρτά κάθε φορά το παρόν αρχείο με αλλαγές και βελτιώσεις. Για να μπορέσετε να διαβάσετε το αρχείο πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα MarcEdit.

Ενημερωτικό Σημείωμα

Η ΕΒΕ προτίθεται στο άμεσο μέλλον να προβεί σε εκτεταμένες αλλαγές και βελτιώσεις όσον αφορά τα ελληνικά γεωγραφικά ονόματα. Πιο συγκεκριμένα, δεν θα γίνεται αναφορά στον νομό στον οποίο ανήκουν αλλά θα καθιερώνονται ακριβώς όπως ορίζουν οι AACR2 και το Subject Headings Manual.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

Τεχνικά ζητήματα stratis[at]nlg.gr / κ. Ματθαίος Στρατής, Προϊστάμενος Τμήματος Εισαγωγής
Πληροφορίες για τους καθιερωμένους όρους kritikou[at]nlg.gr / κα Θωμαΐς Κρητικού, Τμήμα Καταλόγων