4.2.4 Καθιερωμένοι Όροι ΕΒΕ

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στο θεσμικό της ρόλο ως το εθνικό βιβλιογραφικό κέντρο της χώρας, παρέχει ελεύθερα το Αρχείο Καθιερωμένων Επικεφαλίδων της σε αρχείο τύπου .mrc.

Το αρχείο αυτό συντάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Καταλόγων της ΕΒΕ και θα ανανεώνεται ανά τετράμηνο και συγκεκριμένα τους μήνες Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο, ώστε σε τακτά χρονικά διαστήματα να διατίθεται η πιο ενημερωμένη μορφή του.

Στο αρχείο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες καθιερωμένων επικεφαλίδων:

* Ονόματα Φυσικών Προσώπων

* Συλλογικά Όργανα

* Θεματικές Επικεφαλίδες

* Γεωγραφικά Ονόματα

* Ομοιόμορφοι Τίτλοι

* Οικογενειακά Ονόματα

* Όνομα / Τίτλος ως Θέμα

* Σειρές

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε:

stratis[at]nlg.gr/ κ. Ματθαίος Στρατής, Τμήμα Εισαγωγής.

Το πιο πρόσφατο αρχείο είναι διαθέσιμο για καταφόρτωση.

Για να μπορέσετε να διαβάσετε το αρχείο πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα MarcEdit.