7.1.1 Καθιερωμένοι Όροι

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), ανταποκρινόμενη στον ρόλο της ως εθνικού βιβλιογραφικού κέντρου, δημοσιεύει τους καθιερωμένους όρους της και παρέχει ελεύθερα τα αντίστοιχα αρχεία τύπου .mrc.

Το Αρχείο Καθιερωμένων Όρων της ΕΒΕ τηρείται από το Τμήμα Καταλόγων της ΕΒΕ και ακολουθεί τους κανόνες των AACR2.

Στο Αρχείο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες καθιερωμένων όρων:

* Ονόματα Φυσικών Προσώπων
* Συλλογικά Όργανα
* Θεματικές Επικεφαλίδες
* Γεωγραφικά Ονόματα
* Ομοιόμορφοι Τίτλοι
* Οικογενειακά Ονόματα
* Όνομα / Τίτλος
* Σειρές

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2022

Για την ανάγνωση των αρχείων .mrc είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του προγράμματος MarcEdit.

Ενημερωτικό Σημείωμα

Η ΕΒΕ πρόκειται στο άμεσο μέλλον να ενσωματώσει αλλαγές, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που αφορούν στα ελληνικά γεωγραφικά ονόματα. Πιο συγκεκριμένα, η καθιέρωσή τους θα ακολουθεί τους κανόνες AACR2 και το Subject Headings Manual, ενώ δεν θα γίνεται πλέον αναφορά στον νομό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους καθιερωμένους όρους μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο προσωπικό του Τμήματος Καταλόγων.
Email: authorities[at]nlg.gr