7.2.2 Ενίσχυση Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Με το έργο “Ενίσχυση Δημοσίων Βιβλιοθηκών” η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), ως συντονιστής του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών, επιδιώκει να συνδράμει στη λειτουργική και επιχειρησιακή αναβάθμιση και ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες (ΔΒ) της χώρας στους χρήστες τους.

Αντικείμενο του έργου είναι η παράδοση ενός πλήρως λειτουργικού και παραμετροποιημένου σύγχρονου βιβλιοθηκονομικού συστήματος (Koha) στις ΔΒ, η πλήρης μετάπτωση των δεδομενων και μεταδεδομένων κάθε βιβλιοθήκης στο νέο σύστημα, η κανονικοποίηση των μεταδεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της ΕΒΕ, η εκπαίδευση του προσωπικού των ΔΒ, καθώς και η υποστήριξη και συντήρηση του έργου από την πλευρά της ΕΒΕ για τουλάχιστον δύο χρόνια. Το κόστος του έργου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της ΕΒΕ. H εγκατάσταση του Koha έγινε σε εικονικά μηχανήματα που παρέχει το ΕΔΥΤΕ (πρώην ΕΔΕΤ).

Μετά από μία πιλοτική δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με δύο ΔΒ, η ΕΒΕ προχώρησε στην υλοποίηση του έργου σε τρεις φάσεις. Καθώς ο στόχος ήταν η προσφορά υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα Koha και η υποστήριξη της λειτουργίας του για το σύνολο των ΔΒ, η ΕΒΕ απηύθυνε σχετική πρόσκληση σε όλες τις ΔΒ της χώρας. Στην πρώτη φάση υλοποίησης του έργου συμμετείχαν 10 βιβλιοθήκες, ενώ προστέθηκαν 10 ακόμη στη δεύτερη φάση και άλλες 11 βιβλιοθήκες συμμετέχουν στην τρίτη φάση. Όλες οι ΔΒ που συμμετέχουν στο έργο αποκτούν ένα σύγχρονο, πλήρως λειτουργικό βιβλιοθηκονομικό σύστημα που καλύπτει όλες τις ανάγκες διαχείρισης των συλλογών τους και παροχής υπηρεσιών στους χρήστες. Επισημαίνεται μάλιστα ότι κάποιες από τις βιβλιοθήκες αυτές αποκτούν για πρώτη φορά, μέσω του έργου, βιβλιοθηκονομικό σύστημα.

Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 31 εγκαταστάσεις Koha, με:
 

  • 208.564 εγγραφές χρηστών,
  • 895.726 βιβλιογραφικές εγγραφές,
  • 1.079.560 αντίτυπα τεκμηρίων,
  • 1.048.722 εγγραφές καθιερωμένων όρων.

 
Η έως τώρα πορεία του έργου “Ενίσχυση Δημοσίων Βιβλιοθηκών” καταδεικνύει:
 

 • τη σημασία του προγράμματος για την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των ΔΒ,
 • την ανάγκη ομογενοποίησης και τυποποίησης των δεδομένων των ΔΒ για την επίτευξη διαλειτουργικότητας,
 • την από κοινού προετοιμασία για μελλοντική μετάβαση στο MARC21 και τη χρήση νέων προτύπων, όπως BIBFRAME, LRM, RDA,
 • τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων για κάθε ΔΒ, με αποτέλεσμα να μπορούν να διατεθούν σημαντικοί πόροι σε άλλες εργασίες, όπως η αναδρομική καταλογογράφηση.

 
Δημόσιες βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο έργο

Αίγινα:
– Καποδιστριακή Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας

Αμφίκλεια:
– Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας

Ανδρίτσαινα:
– Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας

Αρεόπολη:
– Δημόσια Βιβλιοθήκη Αρεόπολης

Αταλάντη:
– “Αιάντειος” Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης

Βυτίνα:
– Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας

Γρεβενά:
– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών

Δημητσάνα:
– Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας

Δράμα:
– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας

Έδεσσα:
– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας

Ελευθερούπολη:
– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης

Ζαγορά:
– Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Ζάκυνθος:
– Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου

Καλαμάτα:
– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Καρπενήσι:
– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου

Κέρκυρα:
– Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Κιλκίς:
– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς

Λευκάδα:
– Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας

Μολάοι:
– Ρουμάνειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Μολάων

Μουζάκι:
– Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου

Ναύπακτος:
– “Παπαχαραλάμπειος” Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου

Ναύπλιο:
– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου “Ο Παλαμήδης”

Πεταλίδι:
– Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου

Πύργος:
– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου

Ρέθυμνο:
– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Ρόδος:
– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου

Σέρρες:
– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

Σιάτιστα:
– Μανούσεια Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας

Σπάρτη:
– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Τρίπολη:
– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης

Χαλκίδα:
– Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας

Για πληροφορίες οι ΔΒ μπορούν να απευθύνονται στην ΕΒΕ, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: publiclibraries[at]nlg.gr