7.2.1 Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών – Προγράμματα

Το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος συγκροτείται για να βοηθήσει τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές, δημόσιες, δημοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες να βελτιστοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό τους καθώς και να αναπτύξουν νέες. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών για να ενημερωθείτε σχετικά με προγράμματα και δράσεις σε όλη την Ελλάδα.