Αρχείο Αγωνιστών (Αρχείο Επιτροπής Αγώνος)

Πρόκειται για το αρχείο της Επιτροπής Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος, το οποίο συστάθηκε το 1846, προκειμένου να αμειφθούν και να αποζημιωθούν οι αγωνιστές του 1821.  Η εκ νέου σύσταση της Επιτροπής, το 1865, είχε ως στόχο την επανεξέταση των αιτημάτων των αγωνιστών, προκειμένου να διορθωθούν αστοχίες του παρελθόντος. Οι αγωνιστές ή οι συγγενείς τους, σε περίπτωση θανάτου, κλήθηκαν να επανυποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να διεκδικήσουν απονομές βαθμών, αποζημιώσεις για χαμένες περιουσίες, αποπληρωμή δεδουλευμένων μισθών για τα χρόνια του Αγώνα, συντάξεις για τους ανάπηρους πολέμου, βοηθήματα για τις οικογένειες των νεκρών αγωνιστών και την περίθαλψη ορφανών.