Αρχείο Ορφανοτροφείου Αιγίνης

Αποτελείται από πρωτόκολλα συνεδριάσεων, έγγραφα αλληλογραφίας, καταλόγους της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, κατάστιχα του τυπογραφείου και άλλα βιβλία του ταμείου του Ορφανοτροφείου Αιγίνης. Χρονικά καλύπτει την περίοδο 1833-1844.