Αρχείο Γραμματείας Ναυτικών

Πρόκειται για έγγραφα της επί των Ναυτικών Γραμματείας, κατά τη χρονική περίοδο 1834-1835.