Αρχείο Λιβόρνου

Αποτελείται από έγγραφα της ελληνικής κοινότητας του Λιβόρνου. Διατηρεί την αρχική ταξινόμηση που έγινε το 1869 από τον γραμματέα της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας.