Αρχείο Μονάχου

Αποτελείται από τετράδια και αποδεικτικά του ελληνικού λυκείου του Μονάχου. Καλύπτει τη χρονική περίοδο 1831-1836.