2.1.2 Περιοδικά

Η Συλλογή Περιοδικών περιλαμβάνει τίτλους που εκδίδονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο αναγνώστης μπορεί να περιηγηθεί στη Συλλογή Περιοδικών μέσα από τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο. Μέρος της Συλλογής Περιοδικών είναι διαθέσιμο στο Αναγνωστήριο Περιοδικών στο 2ο επίπεδο του κτιρίου της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ. Δικαίωμα χρήσης της Συλλογής Περιοδικών έχουν οι εγγεγραμμένοι αναγνώστες της ΕΒΕ, οι οποίοι οφείλουν να ακολουθούν τις Καλές Πρακτικές Χειρισμού των Συλλογών και τον Προσωρινό Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Περιοδικών, διαθέσιμο στα Σχετικά Αρχεία. Οι εγγεγραμμένοι αναγνώστες μπορούν να αιτηθούν μέχρι και 10 τόμους περιοδικών εκδόσεων.
Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00 – 14:00

Επίσημες αργίες: Κλειστά