2.1.3 Εφημερίδες

Η Συλλογή Εφημερίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) ανήκει στη Συλλογή Περιοδικών Εκδόσεων και περιλαμβάνει περίπου 3.500 ξενόγλωσσους και ελληνόγλωσσους τίτλους, καλύπτοντας τόσο τον αθηναϊκό όσο και επαρχιακό τύπο.

Η ΕΒΕ διαθέτει πολλά από τα φύλλα του προεπαναστατικού τύπου της ελληνικής διασποράς. Η παλαιότερη έντυπη εφημερίδα της συλλογής είναι ο «Ελληνικός Τηλέγραφος», ενώ άλλοι σημαντικοί τίτλοι είναι «Ο Φίλος του Νόμου», η «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος», καθώς και πολλές μεταγενέστερες όπως οι εφημερίδες «Το Άστυ», «Πρωία», «Ακρόπολις», κ.λπ.

Από το 2001 έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση των εφημερίδων, ώστε να καταστεί η συλλογή προσβάσιμη μέσω Διαδικτύου[1]. Η Ψηφιακή Συλλογή Εφημερίδων αποτελείται από τους εξής τίτλους: Ελευθερία (1944-1967), Εμπρός (1896-1969), Μακεδονία (1911-1981), Ριζοσπάστης (1917-1983), Σκριπ (1893-1963), Ακρόπολις (1883-1884) και Ταχυδρόμος Αιγύπτου (1958-1977). Έχουν ψηφιοποιηθεί περισσότερες από 270.000 σελίδες, οι οποίες μετά την εφαρμογή των διαδικασιών της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) είναι όλες αναζητήσιμες στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου, σύμφωνα με τον τίτλο της εφημερίδας, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης/έκδοσης του φύλλου και με λέξεις κλειδιά.

Επίσης, μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (efimeris) δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης σύμφωνα με τον συγγραφέα/αρθρογράφο, τον τίτλο άρθρου, με λέξη κλειδί και την ημερομηνία δημοσίευσης/έκδοσης του φύλλου, σε 944.361 αποδελτιωμένα άρθρα της εφημερίδας «Ελευθερία», καθώς και σε 33.851 άρθρα της εφημερίδας «Ριζοσπάστης». Η αποδελτίωση της εφημερίδας «Ριζοσπάστης» καλύπτει το χρονικό διάστημα από 23-7-1917 έως 30-4-1920.

Η διάθεση των εφημερίδων γίνεται μόνο σε εγγεγραμμένους/ες (πιστοποιημένου/ες) αναγνώστες/τριες της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου Εφημερίδων της ΕΒΕ.

[1] Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Συγγενικών Δικαιωμάτων και Πολιτιστικών Θεμάτων.

Επικοινωνία - Ώρες λειτουργίας

Αναγνωστήριο Εφημερίδων ΕΒΕ

Βαλλιάνειο Μέγαρο, Πανεπιστημίου 32, 10679 Αθήνα.

Τηλ.: 2103382541

Email: newspapers[at]nlg.gr

Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 – 14.00.

Κατά τις επίσημες αργίες παραμένει κλειστό.