2.1.3 Συλλογή Εφημερίδων

Η Συλλογή Εφημερίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) ανήκει στη Συλλογή Περιοδικών Εκδόσεων και περιλαμβάνει περίπου 3.500 ξενόγλωσσους και ελληνόγλωσσους τίτλους, με τους τελευταίους να καλύπτουν τόσο τον αθηναϊκό όσο και τον επαρχιακό τύπο.

Η ΕΒΕ διαθέτει πολλά από τα φύλλα του προεπαναστατικού τύπου της ελληνικής διασποράς. Η παλαιότερη έντυπη εφημερίδα της Συλλογής είναι ο Ελληνικός Τηλέγραφος, ενώ άλλοι σημαντικοί τίτλοι είναι Ο Φίλος του Νόμου, η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος καθώς και πολλοί μεταγενέστεροι, όπως οι εφημερίδες Το Άστυ, Πρωία, Ακρόπολις.

Δυνατότητα χρήσης της Συλλογής Εφημερίδων, που φιλοξενείται στο Βαλλιάνειο Μέγαρο (Αναγνωστήριο Εφημερίδων), έχουν οι εγγεγραμμένοι αναγνώστες της ΕΒΕ. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στη Συλλογή Εφημερίδων είναι διαθέσιμες στον Κανονισμό Λειτουργίας Βαλλιανείου Μεγάρου / Αναγνωστηρίου Εφημερίδων.

Από το 2001 έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση των εφημερίδων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης μέσω διαδικτύου[1]. Η Ψηφιακή Συλλογή Εφημερίδων - efimeris αποτελείται από τους εξής τίτλους: Ελευθερία (1944-1967), Εμπρός (1896-1969), Μακεδονία (1911-1981), Ριζοσπάστης (1917-1983), Σκριπ (1893-1939), Ακρόπολις (1883-1884) και Ταχυδρόμος Αιγύπτου (1958-1977). Έχουν ψηφιοποιηθεί περισσότερες από 270.000 σελίδες και - μετά την εφαρμογή οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) - υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης με κριτήρια τον τίτλο της εφημερίδας, την ημερομηνία δημοσίευσης / έκδοσης του φύλλου καθώς και λέξεις-κλειδιά.

Επίσης, μέσω της Ψηφιακής Συλλογής (efimeris) δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης - με κριτήρια τον συγγραφέα / αρθρογράφο, τον τίτλο του άρθρου, την ημερομηνία δημοσίευσης / έκδοσης του φύλλου, λέξεις-κλειδιά - σε 944.361 αποδελτιωμένα άρθρα της εφημερίδας Ελευθερία, καθώς και σε 33.851 άρθρα της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Η αποδελτίωση της εφημερίδας Ριζοσπάστης καλύπτει το χρονικό διάστημα από 23-7-1917 έως 30-4-1920.

 

[1] Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Συγγενικών Δικαιωμάτων και Πολιτιστικών Θεμάτων.

Επικοινωνία - Ώρες λειτουργίας

Αναγνωστήριο Εφημερίδων ΕΒΕ

Βαλλιάνειο Μέγαρο, Πανεπιστημίου 32, 10679 Αθήνα.

Τηλ.: 2103382541

Email: newspapers[at]nlg.gr

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα έως Τετάρτη: 09:00 – 20:00

Πέμπτη και Παρασκευή: 09:00 – 16:00

Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες: κλειστά

– Κατά τον μήνα Αύγουστο 2022 το Αναγνωστήριο Εφημερίδων θα παραμείνει κλειστό

 

Το Αναγνωστήριο Εφημερίδων εξυπηρετεί εγγεγραμμένους αναγνώστες
μόνο κατόπιν προγραμματισμού με το προσωπικό της Υπηρεσίας.
Υποβολή αιτημάτων και πληροφορίες στο newspapers[at]nlg.gr ή τηλεφωνικά στα 210-3382541, 210-3382504/-5