2.1.1 Βιβλία

Η συλλογή βιβλίων αριθμεί περίπου 570.000 τίτλους, οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των θεματικών κατηγοριών. Η ΕΒΕ εμπλουτίζει συνεχώς τη συλλογή της μέσω δωρεών και αγορών. Επιπλέον, στη συλλογή προστίθενται τα εκδοτικά προϊόντα όλων των εκδοτών, εντός της ελληνικής επικράτειας, τα οποία βάσει της Κατά Νόμο Κατάθεσης αποστέλλονται σε δύο ή και πλέον αντίτυπα στην ΕΒΕ. Τα τεκμήρια της Γενικής Συλλογής δεν δανείζονται. Ο αναγνώστης μπορεί να περιηγηθεί στη Γενική Συλλογή Βιβλίων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταλόγου και σύντομα θα έχει τη δυνατότητα να κάνει κράτηση βιβλίων προς μελέτη στα αναγνωστήρια της ΕΒΕ.