2.1.1 Βιβλία

Η συλλογή βιβλίων αριθμεί περίπου 570.000 τίτλους, οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των θεματικών κατηγοριών. Η ΕΒΕ εμπλουτίζει συνεχώς τη συλλογή της μέσω δωρεών και αγορών. Επιπλέον, στη συλλογή προστίθενται τα εκδοτικά προϊόντα όλων των εκδοτών, εντός της ελληνικής επικράτειας, τα οποία βάσει της Κατά Νόμο Κατάθεσης αποστέλλονται σε δύο ή και πλέον αντίτυπα στην ΕΒΕ. Ο αναγνώστης μπορεί να περιηγηθεί στη Γενική Συλλογή Βιβλίων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταλόγου. Τα βιβλία της Γενικής Συλλογής παρέχονται αποκλειστικά για επιτόπια μελέτη (εσωτερικός δανεισμός) και δεν διατίθενται για εξωτερικό δανεισμό. Δυνατότητα χρήσης της συλλογής έχουν αποκλειστικά οι εγγεγραμμένοι αναγνώστες της ΕΒΕ, οι οποίοι οφείλουν να ακολουθούν τις Καλές Πρακτικές Χειρισμού των Συλλογών. Η πρόσβαση στη συλλογή γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ηλεκτρονικής κράτησης. Παρακαλούμε να συμβουλεύεστε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Γενικής Συλλογής.