Δημόσια Αρχεία

Τα Δημόσια Αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος εκτείνονται χρονικά από τον 17ο έως τον 20ό αιώνα. Περιλαμβάνουν έγγραφα που εκδόθηκαν ή προέρχονται από κοινοτικές και θρησκευτικές αρχές, από διάφορες αρχές που συγκροτήθηκαν κατά την Επανάσταση του 1821, από τους βασιλείς των Ελλήνων, τα μέλη των βασιλικών οικογενειών και των ανακτορικών υπηρεσιών, από δημόσιες υπηρεσίες, συμβολαιογράφους και υποθηκοφυλακεία, από τις ελληνικές κοινότητες και ιδρύματα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Προσωρινό Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίου Χειρογράφων (βλ. Σχετικά Αρχεία), δυνατότητα πρόσβασης στο αρχειακό υλικό έχουν οι εγγεγραμμένοι αναγνώστες, στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών, στο 4ο επίπεδο της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Η αναπαραγωγή των εγγράφων γίνεται μόνο μέσω ψηφιοποίησης από το αρμόδιο τμήμα, κατόπιν υποβολής αιτήματος, και υπόκειται στον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

p. 1/1
  • 1
|
=

Αρχείο Αγωνιστών (Αρχείο Επιτροπής Αγώνος)

Πρόκειται για το αρχείο της Επιτροπής Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος, το οποίο συστάθηκε το 1846, προκειμένου να αμειφθούν και να αποζημιωθούν οι αγωνιστές του 1821.  Η εκ νέου …Περισσότερα


Αρχείο Βασιλικής Βιβλιοθήκης

Αποτελείται από κατάστιχα, ημερολόγια, μητρώα, πρωτόκολλα, καταλόγους, βιβλία δανεισμού και χειρόγραφα ιστορικού, φιλολογικού και ποικίλου περιεχομένου, τα οποία περιήλθαν στην ΕΒΕ κατόπιν αγοράς, μαζί με μεγάλο όγκο βιβλίων της βιβλιοθήκης …Περισσότερα


Αρχείο Γραμματείας Ναυτικών

Πρόκειται για έγγραφα της επί των Ναυτικών Γραμματείας, κατά τη χρονική περίοδο 1834-1835.Περισσότερα


Αρχείο Λιβόρνου

Αποτελείται από έγγραφα της ελληνικής κοινότητας του Λιβόρνου. Διατηρεί την αρχική ταξινόμηση που έγινε το 1869 από τον γραμματέα της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας.Περισσότερα


Αρχείο Μονάχου

Αποτελείται από τετράδια και αποδεικτικά του ελληνικού λυκείου του Μονάχου. Καλύπτει τη χρονική περίοδο 1831-1836.Περισσότερα


Αρχείο Μνήμονος Ναυπλίας

Αποτελείται από λυτά έγγραφα και κατάστιχα που περιέχουν συμβολαιογραφικές πράξεις. Καλύπτει τη χρονική περίοδο 1831-1846.Περισσότερα


Αρχείο Νάξου

Περιέχει ομόλογα, κατάστιχα και έγγραφα νοταριακού, εκκλησιαστικού και ιδιωτικού περιεχομένου, από τα νησιά της Πάρου και της Νάξου. Χρονικά εκτείνεται από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα.Περισσότερα


Αρχείο Ορφανοτροφείου Αιγίνης

Αποτελείται από πρωτόκολλα συνεδριάσεων, έγγραφα αλληλογραφίας, καταλόγους της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, κατάστιχα του τυπογραφείου και άλλα βιβλία του ταμείου του Ορφανοτροφείου Αιγίνης. Χρονικά καλύπτει την περίοδο 1833-1844.Περισσότερα


p. 1/1
  • 1