4.3 Για Αναγνώστες

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Σε αυτό το στάδιο παρέχει πρόσβαση σε τρεις από τις συλλογές της: των Χειρογράφων, των Περιοδικών και του νέου Δανειστικού Τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση των αναγνωστών στις παραπάνω υπηρεσίες είναι η εγγραφή τους.

Η ΕΒΕ αναπτύσσει διαρκώς νέες υπηρεσίες τις οποίες θα διαθέτει σταδιακά στο κοινό της όταν αυτές θα είναι διαθέσιμες.