4.3 Για Αναγνώστες

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος  λειτουργεί  σε τρία κτίρια (Βαλλιάνειο, Βοτανικός, ΚΠΙΣΝ) τα οποία  φιλοξενούν τις διευρυμένες συλλογές και τις υπηρεσίες της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση των αναγνωστών της ΕΒΕ στο σύνολο των συλλογών αλλά και των υπηρεσιών της  (Βαλλιάνειο και ΚΠΙΣΝ) είναι η εγγραφή τους.

Ως προς το ωράριο λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος:

α) στο Βαλλιάνειο Μέγαρο (Συλλογή Εφημερίδων): Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 16:00.

β) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος : Τμήμα Γενικής Συλλογής: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 20:00, Σάββατο, 09:00 έως 14:00.

Τμήμα Χειρογράφων, Αρχείων & Ειδικών Συλλογών: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 14:00. Για τη μελέτη των χειρογράφων είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικοινωνία με το προσωπικό του Τμήματος, μέσω e-mail στη διεύθυνση mss@nlg.gr.

Τμήμα Δανειστικής Συλλογής (στελεχωμένες υπηρεσίες): Δευτέρα έως Κυριακή, 09:00 έως 20:00.

Ανοιχτά Αναγνωστήρια, υπολογιστές για δημόσια χρήση: Δευτέρα έως Κυριακή και επίσημες αργίες, 06:00 έως 24:00.

Δείτε αναλυτικά το ωράριο στην ενότητα 5.1 Ωράριο Λειτουρίας ΕΒΕ.