3.2.2 Γενικό Κοινό

Οι διευρυμένες συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος περιλαμβάνουν πλέον και τη Δανειστική Συλλογή, δηλαδή διαθέσιμα προς δανεισμό βιβλία ποικίλου περιεχομένου.  Τα τεκμήρια της Γενικής Συλλογής, καθώς και των ειδικών συλλογών, είναι διαθέσιμα για χρήση εντός της Βιβλιοθήκης.

Το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο παρέχει στους πιστοποιημένους χρήστες της ΕΒΕ τη δυνατότητα δανεισμού ηλεκτρονικών βιβλίων.

Στις υπηρεσίες προς το γενικό κοινό περιλαμβάνεται, επίσης, η χρήση των ανοιχτών αναγνωστηρίων στο ισόγειο και το 2ο επίπεδο του κτιρίου της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ.