3.2.2 Γενικό Κοινό

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) λειτουργεί σε τρία κτίρια – Βαλλιάνειο, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Βοτανικός – τα οποία φιλοξενούν τις διευρυμένες συλλογές και τις υπηρεσίες της.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο σύνολο των συλλογών και των υπηρεσιών της ΕΒΕ είναι η ηλεκτρονική εγγραφή. Για τη χρήση των φυσικών συλλογών της ΕΒΕ – Γενική Συλλογή, Ειδικές Συλλογές, Δανειστική Συλλογή – οι αναγνώστες είναι απαραίτητο επιπλέον να προχωρήσουν στην έκδοση ταυτότητας αναγνώστη.