4.3 Για Αναγνώστες

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) λειτουργεί σε τρία κτίρια – Βαλλιάνειο, Βοτανικός, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) – τα οποία  φιλοξενούν τις διευρυμένες συλλογές και τις υπηρεσίες της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση των αναγνωστών της ΕΒΕ στο σύνολο των συλλογών και των υπηρεσιών της, στο Βαλλιάνειο Μέγαρο και στο ΚΠΙΣΝ, είναι η εγγραφή τους.

Ως προς το ωράριο λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ισχύουν τα εξής:

α) Βαλλιάνειο Μέγαρο (Συλλογή Εφημερίδων)

Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 16:00.

β) Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος:

Τμήμα Γενικής Συλλογής: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 20:00, Σάββατο, 09:00 – 14:00.

Τμήμα Χειρογράφων, Αρχείων & Ειδικών Συλλογών: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 14:00. Για τη μελέτη των χειρογράφων είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικοινωνία με το προσωπικό του Τμήματος μέσω email στη διεύθυνση mss[at]nlg.gr.

Τμήμα Δανειστικής Συλλογής (στελεχωμένες υπηρεσίες): Δευτέρα έως Κυριακή, 09:00 – 20:00.

Ανοιχτά αναγνωστήρια, υπολογιστές για δημόσια χρήση: Δευτέρα έως Κυριακή και επίσημες αργίες, 06:00 – 24:00.

Δείτε αναλυτικά το ωράριο στην ενότητα 5.1 Ωράριο Λειτουργίας ΕΒΕ.