Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών λογισμικού είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.