4.1.3 Διεθνείς Αριθμοδοτήσεις

p. 1/1
  • 1
|
=

Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Βιβλίου ISBN

Ο ISBN (Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Βιβλίου) είναι ένας διεθνώς αποδεκτός, σύντομος, μοναδικός και σαφής κωδικός αριθμός που προσδιορίζει τη συγκεκριμένη έκδοση ενός βιβλίου σε οποιαδήποτε μορφή του, έντυπη ή ψηφιακή, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρήσης ISBN του Διεθνούς Κέντρου ISBN. Αποδίδεται σε κάθε μοναδικό τίτλο και μορφή μιας έκδοσης και λειτουργεί ως ταυτότητα του βιβλίου …Περισσότερα


Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών ISSN

Ο ISSN (International Standard Serial Number) είναι ο Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων. Ο ISSN είναι ένας διεθνώς αποδεκτός, σύντομος, μοναδικός και σαφής κωδικός αριθμός για τον προσδιορισμό των περιοδικών εκδόσεων, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρήσης ISSN του Διεθνούς Κέντρου ISSN. O αριθμός ISSN αποδίδεται από το Διεθνές …Περισσότερα


Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Μουσικών Εκδόσεων ISMN

Ο ISMN – Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Μουσικών Εκδόσεων – χρησιμοποιείται για την καταγραφή της τυπωμένης μουσικής. Οργανώνει ορθολογικά την προώθηση και διακίνηση της τυπωμένης μουσικής, από την παραγωγή της έως την εμπορική διακίνηση, και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τις μουσικές εκδόσεις και το μουσικό εμπόριο, τις βιβλιοθήκες και τα κέντρα τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρήσης …Περισσότερα


p. 1/1
  • 1