Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Μουσικών Εκδόσεων ISMN

Ο ISMN – Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Μουσικών Εκδόσεων – χρησιμοποιείται για την καταγραφή της τυπωμένης μουσικής. Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρήσης ISMN του Διεθνούς Κέντρου ISMN, ο διεθνής αριθμός ISMN οργανώνει ορθολογικά την προώθηση και διακίνηση της τυπωμένης μουσικής – από την παραγωγή της έως την εμπορική διακίνηση – και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τις μουσικές εκδόσεις και το μουσικό εμπόριο, τις βιβλιοθήκες και τα κέντρα τεκμηρίωσης. O αριθμός ISMN αποδίδεται από το Διεθνές Κέντρο ISMN, το οποίο εδρεύει στο Βερολίνο, μέσω των αντίστοιχων εθνικών γραφείων ISMN.

 

Υλικό στο οποίο χορηγείται ISMN Υλικό στο οποίο ΔΕΝ χορηγείται ISMN
Παρτιτούρες Βιβλία για τη μουσική
Παρτιτούρες σε μικρογραφία ή παρτιτούρες μελέτης Αυτόνομες ηχογραφήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις
Παρτιτούρες φωνητικών Περιοδικά και σειρές ως σύνολο
Σύνολα μερών
Χωριστά διαθέσιμα ξεχωριστά μέρη
Pop folios
Ανθολογίες
Άλλα μέσα που αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό μίας μουσικής έκδοσης (π.χ. μία κασέτα που αποτελεί ένα από τα “μέρη” μίας σύνθεσης)
Κείμενα τραγουδιών ή στίχοι που εκδίδονται μαζί με την τυπωμένη μουσική (εάν διατίθενται χωριστά)
Ερμηνευτικά σχόλια που εκδίδονται μαζί με την τυπωμένη μουσική (εάν διατίθενται χωριστά)
Βιβλία τραγουδιών (προαιρετικά)
Μουσικές εκδόσεις σε μικροκάρτες ή μικροφίλμ
Μουσικές εκδόσεις Braille
Ηλεκτρονικές εκδόσεις

 

Διαδικασία Χορήγησης ISΜN

Η απόδοση ISΜN γίνεται ηλεκτρονικά (online) για όλους τους εκδότες και αυτοεκδότες. Η διαδικασία χορήγησης είναι η ακόλουθη:

Α. Σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι εγγεγραμμένος με την ιδιότητα του εκδότη ή αυτοεκδότη, είναι απαραίτητο πρώτα να εγγραφεί ως πιστοποιημένος χρήστης της ΕΒΕ. Έπειτα, πρέπει να συνδεθεί μέσω της επιλογής Λογαριασμός ΕΒΕ από την αρχική σελίδα του Ελληνικού Κέντρου ISBN και στη συνέχεια να επιλέξει “Αίτηση Εγγραφής/Εκπροσώπησης Εκδότη” για να εγγραφεί ως εκδότης ή αυτοεκδότης.
Β. Για να κάνει κάποιος εκδότης αίτηση χορήγησης ISMN, εισέρχεται στον προσωπικό λογαριασμό του στον ιστότοπο του ISBN της ΕΒΕ εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης. Στη συνέχεια επιλέγει το πεδίο “Οι Αιτήσεις μου”, ώστε να συμπληρώσει την αίτηση με τα στοιχεία του τεκμηρίου (μουσική έκδοση).

Φορείς όπως πανεπιστήμια και υπουργεία μπορούν, μετά από επικοινωνία με το γραφείο ISMN, να κάνουν την αίτηση χορήγησης ISMN συμπληρώνοντας τα έντυπα ISMN_ΑΙΤΗΣΗ και ISMN_ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ, που είναι διαθέσιμα στα Σχετικά Αρχεία. Αφού συμπληρωθούν τα έντυπα, αποστέλλονται στο γραφείο ISMN μέσω fax 210 36 08 141 ή στο email ismn[at]nlg.gr.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ελληνικό Κέντρο ISΜN
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδoς
Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπ.Πάτση 12,
Αθήνα Τ.Κ. 10447
Τ. 210 34 70 117, 335, 551, 330
email: ismn[at]nlg.gr
fax: 210 36 08 141