4.4.4 Κανονισμός Λειτουργίας Τμήματος Χειρογράφων & Ομοιοτύπων

Το Αναγνωστήριο Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) λειτουργεί στο 4ο επίπεδο του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Για την εύρυθμη λειτουργία του Αναγνωστηρίου Χειρογράφων, το κοινό οφείλει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανόνες. Η μη συμμόρφωση με τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας δύναται να οδηγήσει στην απομάκρυνση του ατόμου από τους χώρους αυτούς και την προσωρινή ή/ και μόνιμη αναστολή της δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών της ΕΒΕ.

Διαβάστε τον Προσωρινό Κανονισμό Λειτουργίας στα Σχετικά Αρχεία.