7.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης Βιβλιοθηκών

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ως συντονιστής του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών, παρέχει μία σειρά από υπηρεσίες σε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα καθώς και ενημέρωση για θέματα που συνδέονται με την επιστήμη της πληροφόρησης.

Καθιερωμένοι Όροι
Οδηγοί – Εγχειρίδια

Η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των βιβλιοθηκών είναι διαθέσιμη εδώ: Νομοθεσία Βιβλιοθηκών