4.1.1 Σχολεία

Ομάδες μαθητών, από σχολεία όλων των βαθμίδων, έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις συλλογές και τα αρχεία της ΕΒΕ μέσα από τη συμμετοχή τους σε πρωτότυπες δράσεις που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την εξερεύνηση, με στόχο την καλλιέργεια και την προώθηση της φιλαναγνωσίας.