4.1 Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά σχεδιασμένα για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες, με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και τη συνακόλουθη προαγωγή της παιδείας, της έρευνας και πολιτιστικής δημιουργίας.

Μαθητές από όλες τις βαθμίδες, παιδιά και οικογένειες, ενήλικες και ειδικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις συλλογές και τα αρχεία της ΕΒΕ μέσα από τη συμμετοχή τους σε δημιουργικές δράσεις.

Οι δράσεις υλοποιούνται στο κτίριο της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ κατόπιν αιτήματος.

Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΒΕ είναι δωρεάν.

Πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις

Μέτρα προστασίας κατά του COVID-19 – Οδηγίες για τους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα