Ψηφιοποιημένα Περιοδικά

Στο Ευρετήριο Ψηφιοποιημένων Περιοδικών, που δημιουργήθηκε και διατίθεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), καταγράφεται ένας σημαντικός αριθμός ελληνικών ψηφιοποιημένων περιοδικών εκδόσεων ελεύθερα προσβάσιμων στο Διαδίκτυο, καθώς και ορισμένων ξενόγλωσσων τίτλων ελληνικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για περιοδικά τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί από διάφορους οργανισμούς πληροφόρησης, εντός και εκτός Ελλάδας. Οι περισσότεροι από τους τίτλους του Ευρετηρίου αποτελούν, στην έντυπη μορφή τους, μέρος της Συλλογής Περιοδικών της ΕΒΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Οι τίτλοι στο Ευρετήριο παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά. Σε κάθε εγγραφή περιοδικού καταγράφονται πληροφορίες – όπου αυτές είναι διαθέσιμες – όπως ο τίτλος, ο υπότιτλος (όπου είναι απαραίτητος για λόγους ταυτοποίησης), η χρονική περίοδος κάλυψης των ψηφιακών τεκμηρίων, ο σύνδεσμος πρόσβασης, καθώς και τα στοιχεία του οργανισμού πληροφόρησης που το διαθέτει.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τους τίτλους, το ψηφιοποιημένο υλικό, και ειδικά για τους όρους χρήσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του οργανισμού πληροφόρησης που διαθέτει τον κάθε ψηφιοποιημένο τίτλο.