Σταδιακή Επαναλειτουργία Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος | Α΄ φάση

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος κατόπιν της υπ. Αριθμ. Αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 31950/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2141/22.05.2021) προχωρά σε σταδιακή επαναλειτουργία των υπηρεσιών της από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.

Κατά την πρώτη φάση επαναλειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος λειτουργούν αποκλειστικά οι υπηρεσίες δανεισμού και επιστροφής τεκμηρίων του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής της. Υπογραμμίζεται ότι στους χώρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος δύνανται να εισέρχονται μόνο πιστοποιημένοι χρήστες.

Σημειώνεται ότι τα Αναγνωστήρια Περιοδικών, Εφημερίδων, Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών, Τμήματος Γενικής Συλλογής και Δανειστικής Συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος παραμένουν κλειστά. Για την επαναλειτουργία τους θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Το Αναγνωστικό Κοινό καλείται να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος σχετικά με τους όρους προσέλευσης και εξυπηρέτησής του τόσο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας όσο και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Οδηγίες για το κοινό - Τμήμα Δανειστικής Συλλογής