Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ως συντονιστής του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών, συνεχίζει δυναμικά την υλοποίηση του Προγράμματος «Ενίσχυση Δημοσίων Βιβλιοθηκών» που ξεκίνησε με την υπογραφή των πρώτων μνημονίων συνεργασίας τον Φεβρουάριο του 2020. Επενδύοντας στη διαρκή υποστήριξη και ενίσχυση του προσωπικού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, καθώς και στον εκσυγχρονισμό βασικών εργαλείων και λειτουργιών τους, απώτερος στόχος της δράσης είναι η δημιουργία ικανών συνθηκών για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στο κοινό τους.

Με την υποστήριξη που παρέχει η ΕΒΕ στις βιβλιοθήκες του προγράμματος, ήδη 20 Δημόσιες Βιβλιοθήκες, με πάνω από 600.000 εγγραφές και περισσότερα από 150.000 μέλη συνολικά, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη μετάβασή τους στο λογισμικό ανοικτού κώδικα Koha και διαμορφώνουν το μέλλον τους.

Βασική επιδίωξη του προγράμματος «Ενίσχυση Δημοσίων Βιβλιοθηκών» είναι να αποκτήσει το προσωπικό των ΔΒ την κατάλληλη τεχνογνωσία στη διαχείριση και καθημερινή λειτουργία του βιβλιοθηκονομικού συστήματος Koha και να προετοιμαστεί για τη σταδιακή υιοθέτηση και αξιοποίηση των νέων διεθνών βιβλιογραφικών προτύπων.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΒΕ οργανώνει και υλοποιεί τηλεκπαίδευση τεσσάρων ημερών (2, 4, 16 και 18 Φεβρουαρίου 2021) σε 60 στελέχη Δημοσίων Βιβλιοθηκών.