Πληροφοριακός Γραμματισμός @ΕΒΕ

Στο πλαίσιο συνεργασίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών Γλωσσικών Πόρων (DigiLab) του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τρεις κύκλοι ανάπτυξης δεξιοτήτων Πληροφοριακού Γραμματισμού στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών (Digital Humanities).

Σε μια περίοδο τριών μηνών (Μάρτιος-Μάιος 2019):

→ δαπανήθηκαν 20 ώρες προετοιμασίας

→ διεξήχθησαν 3 κύκλοι σεμιναρίων (σύνολο 19)

→ για 288 προπτυχιακούς φοιτητές

→ με θέματα:

i) Δεξιότητες του Πληροφοριακού Γραμματισμού-Ηλεκτρονικές Πηγές και Εργαλεία της ΕΒΕ,

ii) Πρακτική στη χρήση Ηλεκτρονικών Πηγών στο πεδίο των Ψηφιακών  Ανθρωπιστικών Επιστημών, και

iii) Βιβλιογραφικά Πρότυπα-Σύνταξη βιβλιογραφίας και χρήση ειδικών εργαλείων

→ διάρκειας 40 ωρών

→ από Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της ΕΒΕ

→ στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος @ΚΠΙΣΝ