Εργασίες αναβάθμισης στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών

Σας ενημερώνουμε ότι, από την Τετάρτη 8/4/2020 - ώρα 12:00 το μεσημέρι - έως την Τετάρτη 15/4/2020, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στην υπηρεσία.

We would like to inform you that the Digital Collections Platform of the National Library of Greece is being upgraded from Wednesday 8/4/2020, 12.00 noon, to Wednesday 15/4/2020. During that time, users will not be able to access the platform.